آموزش کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال

برای پول درآوردن از ارزهای دیجیتال راه‌های مختلفی وجود دارد:

هولد کردن یا نگه‌داری بلندمدت:

در پایین ترین حالت ممکن قیمتی یک ارزدیجیتال را خریداری نموده و در زمان مناسب آنرا به فروش برسانید

معامله‌گری یا ترید:

معامله گری یا ترید کردن را فقط به افراد حرفه ای که سابقه کار حداقل بالای 2 سال را دارند پیشنهاد می شود با انجام معاملات درست و سود های پی در پی به افزایش درامد برسید .

ایردراپ:

شرکت‌ها قبل از ورود به بازار برای جذب سرمایه پروژه، اقدام به‌پیش فروش یا عرضه اولیه ارز دیجیتال می‌کنند. شما می‌توانید بهترین عرضه اولیه‌های ارز دیجیتال را شناسایی کنید و با ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری در آن‌ها سود خوبی کسب کنید.

چگونه ارزهای دیجیتال ارزشمند را پیدا کنیم؟

معمولاً ارزشمندترین ارزهای دیجیتال 50 ارز اول لیست بر اساس حجم معاملات هستند. با دنبال‌کردن اخبار این ارزهای می‌توانید موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی شناسایی کنید.

--

--

خرید تتر، خرید بیت کوین، خرید ترون، خرید اتریوم coinkade.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store