Wrapped Ether چیست?

به نوعی از توکن گفته می‌شود که ارزش آن وابسته به ارز دیجیتال دیگری است.

WETH برای حل تمام این تعارضات به‌وجود آمده است. درواقع این توکن مبدلی میان اترها به توکن‌ها است. عمل تغییر، توسط یک قرارداد هوشمند صورت می‌گیرد. پس از طی این فرآیند هر اتر به یک WETH تبدیل می‌شود که ارزشی دقیقا معادل یک اتر دارد. با این تغییر شما می‌توانید WETHها را در صرافی‌ها با هر توکن دلخواهی مبادله کنید.

از طرف دیگر، اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز نتیجه کنار هم قرار گرفتن و تبادلات میان وب‌‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها با قرارداد‌های هوشمند هستند. قرارداد‌های هوشمند به این منظور طراحی می‌شوند که به واسطه اپلیکیشن‌ها بتوانند ETH یا توکن‌های مبتنی بر ERC-20 را از شما دریافت کنند و خدماتی را که مدنظرتان است به شما ارائه دهند.

رپد توکن شبکه بایننس اسمارت چین (WBSC):

همانند رپد توکن بر روی شبکه اتریوم شما می‌توانید بیت کوین و سایر رمزارزها را برای استفاده بر روی شبکه بایننس اسمارت چین (BSC) به رپد توکن تبدیل کنید. بایننس بریج (Binance Bridge) این امکان را به شما می‌دهد که دارایی‌هایی از جمله (BTC، ETH، XRP، USDT، BCH، DOT) و سایر رمز ارزها را برای استفاده بر روی شبکه بایننس اسمارت چین به توکن با استاندارد BEP-20 تبدیل کنید. بعد از ساخت این رمزارز می‌توانید از آن در پلتفرم‌های BSC یا در برنامه‌های کشت سود (Yield Farming) استفاده کنید. هزینه رپد کردن و آنرپد کردن در شبکه بایننس اسمارت چین به میزان قابل توجهی از سایر شبکه‌ها کمتر می‌باشد.

مزایای استفاده از رپد توکن (Wrapped Token) :

در حالی که هر شبکه بلاک چین استاندارد توکن مربوط به خود را دارند به عنوان مثال (ERC-20 شبکه استاندارد اتریوم است و BEP-20 شبکه استاندارد بایننس اسمارت چین است)، با این وجود شما نمی‌توانید از توکن‌های غیر بومی بر روی شبکه‌های دیگر استفاده کنید. رپد توکن‌ها این امکان را فراهم می‌کنند تا از توکن‌های غیر بومی مختلف بر روی بلاک چین‌های دیگر استفاده کنید.

--

--

--

خرید تتر، خرید بیت کوین، خرید ترون، خرید اتریوم coinkade.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Coinkade Exchange

Coinkade Exchange

خرید تتر، خرید بیت کوین، خرید ترون، خرید اتریوم coinkade.com

More from Medium

exploiting Listary: Searching your way to SYSTEM privileges

HacktheBox [Explore]

cybersecurity protection for healthcare worker

Awesome Sass