صفر تا صد سايت کوین مارکت کپ

معرفی کوین مارکت کپ

تاریخچه کوین مارکت کپ

 1. مه 2013: CoinMarketCap برای اولین بار راه اندازی شد.
 2. مه 2016: CoinMarketCap اولین API عمومی خود را معرفی می‌کند.
 3. مه 2018: CoinMarketCap اولین برنامه iOS خود را راه اندازی می‌کند.
 4. آگوست 2018: CoinMarketCap API حرفه ای خود را راه اندازی می‌کند.
 5. دسامبر 2018: CoinMarketCap سال را با 3.6 میلیارد بازدید صفحه به پایان می‌رساند.
 6. مارس 2019: شاخص های CMC200 و CMC200EX در Nasdaq ، Bloomberg و Refinitiv فهرست شده‌اند.
 7. آوریل 2019: CoinMarketCap اولین برنامه اندرویدی خود را راه اندازی می‌کند.
 8. مه 2019: CoinMarketCap اتحاد DATA را برای ارتقاء شفافیت و پاسخگویی داده‌ها در فضای رمزنگاری تشکیل می‌دهد.
 9. ژوئن 2019: CoinMarketCap سرمایه هشتگ را خریداری می‌کند.
 10. نوامبر 2019: اولین کنفرانس CoinMarketCap راه اندازی شد.
 11. نوامبر 2019: CoinMarketCap معیار نقدینگی را معرفی می‌کند.
 12. آوریل 2020: بایننس CoinMarketCap را خریداری می‌کند.
 13. مه/ژوئن 2020: CoinMarketCap برای ارتقاء نقدینگی با جزئیات جدید که در متدولوژی جدید توضیح داده شده است.

کوین مارکت کپ چه اطلاعاتی ارائه می‌دهد؟

 1. تعداد و تغییرات نرخی رخ داده رمز ارز های دیجیتال
 2. لیست صرافی ها ارز دیجیتال
 3. رتبه بندی ارز های دیجیتال
 4. تقویم ای سی او ICO

صفحه اصلی کوین مارکت کپ حاوی چه اطلاعاتی است؟

 • Cryptos : تعداد ارزهای دیجیتال فهرست‌شده در کوین مارکت کپ
 • Exchanges : تعداد صرافی‌های ارزهای دیجیتال لیست شده در سایت
 • Market Cap : ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال
 • 24H vol : حجم معاملاتی ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته
 • Dominance : دامیننس بیت‌کوین یا سلطه بیت کوین، درصد ارزش کل بازار بیت کوین نسبت به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است. کاهش سلطه بیت کوین به‌ این معنا است که سایر ارزهای دیجیتال توجه سرمایه‌گذاران را بیشتر جلب کرده‌اند.
 • ETH Gas: به بیان ساده به گس اتریوم که به آن سوخت بلاک چین اتریوم هم گفته می‌شود چیزی شبیه هزینه پردازش تراکنش در شبکه بیت کوین است.
 • Cryptocurrencies: این بخش اطلاعات مختصر و مفیدی درباره تمامی رمزارزهای بازار می دهد اعم از قیمت، تغییرات ۲۴ ساعت اخیر و …
 • Exchanges: این بخش اطلاعات کاملی درباره صرافی های ارزهای دیجیتال می دهد اعم از متمرکز یا غیرمتمرکز
 • NFT: معرفی پروژه‌های NFT
 • Portfolio: برای ورود به این بخش باید ثبت‌نام نمایید و می‌توانید برای خود یک Portfolio بسازید.
 • Watchlist: برای ورود به این بخش نیز باسد ثبتنام کنید و رمزارزهای که می‌خواهید لیست کنید
 • Calendars: رویدادهای پیش روی بازار ارزهای دیجیتال
 • Learn: آموزش درباره ارزهای دیجیتال، صرافی ها، بلاکچین و …
 • Products: محصولات و خدمات کوین مارکت کپ
 • Cryptocurrencies: تمامی رمزارزها
 • Categories: دسته بندی بازار و رمزارزهایی که مخصوص هر دسته هستند در این بخش وجود داره، انرژی، بازی، شرطبندی و…
 • DeFI: ارزهای فعال در حوزه دیفای
 • NFT: ارزهای فعال در حوزه NFT
 • Polkadot: ارزهای فعال در شبکه پولکادات
 • BSC: ارزهای فعال بر روی شبکه بلاکچینی بایننس اسمارت چین
 • Solana: ارزهای فعال در شبکه Sol
 • Heco: ارزهای فعال در شبکه Heco
 • Yield Farming: ارزهای فعال در بخش ییلدفارمینگ

--

--

--

خرید تتر، خرید بیت کوین، خرید ترون، خرید اتریوم coinkade.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Coinkade Exchange

Coinkade Exchange

خرید تتر، خرید بیت کوین، خرید ترون، خرید اتریوم coinkade.com

More from Medium

[FRAMED]: Gabrielle Davoine, Line Producer, MTL

Codeforces 79D

Hand Motion Controlled Robotic arm using Computer Vision

2021 Favourites’ Lists